Sjøfart og offshore

Sjøfart og offshore

I markedet for sjøfart og offshore vil SCN hjelpe deg med å finne de best egnede tekniske produktene som ikke går på akkord med bestemte tekniske aspekter. Det kan være produkter som er designet for bruk i broer, motorer eller klimaregulering, nettverk eller ekstern tilgang. Vi tilbyr et stort utvalg av EX-sertifiserte og/eller DNV- og GL-godkjente produkter, for alle typer av båter, fraktskip/cruiseskip og olje- og gassplattformer.

Noen eksempler på produkter innen sjøfart og offshore